Training

Inleiding

Van alle mannen en vrouwen in onze samenleving wordt 45% op enig moment in het leven slachtoffer van enige vorm huiselijk geweld. Huiselijk geweld kent vele vormen. Van kindermishandeling tot partnergeweld (verbaal en/of fysiek), van incest tot verkrachting binnen relaties. Uit onderzoek blijkt dat slechts 13% er ooit over praat.

Huiselijk geweld heeft grote gevolgen voor het welzijn van mensen.

Uit gesprekken met hulpverleners, leerkrachten en andere dienstverleners blijkt dat je er met het kennen van de signalen niet bent.

Het bespreekbaar maken en handelen bij huiselijk geweld heeft, naast (gebrek aan) kennis, te maken met subjectieve en normatieve aspecten. Mensen ervaren verschillende belemmeringen in het komen tot actie. Wie ben ik om me ermee te bemoeien? Ik heb geen bewijs. En dan weet ik het, en dan? Onzekerheid over het eigen kunnen. Machteloosheid. Enz.

 

Doel

Doel van de training is:

 

Kennis:

– Het leren (her)kennen van de kenmerken, oorzaken en gevolgen van Huiselijk Geweld

– De omvang van Huiselijk Geweld

– Regels en wetten

– Een sluitende aanpak

 

Houding:

– Het onderzoeken van de eigen belemmeringen

– Het hanteerbaar maken van die belemmeringen

 

Vaardigheden:

– Gesprekstechniek

– Het komen tot handelen

 

De integratie van zowel kennis, houding als vaardigheden in de persoon van de deelnemer is het uiteindelijke doel.

 

Programma

Het programma is afwisselend en bestaat uit kennisoverdracht, verschillende werkvormen om tot inzicht en bewustwording te komen en oefeningen in het handelen bij huiselijk geweld.

 

Doelgroep

De training is geschikt voor hulpverleners, onderwijzend personeel, huisartsen en andere dienstverleners (van politieagent tot voetbalcoach) en kan voor iedere doelgroep op maat worden aangeboden.

 

Tot slot

Huiselijk Geweld komt voor in alle lagen van de bevolking. Een ieder van ons komt in aanraking met slachtoffers. Deze training leert u adequaat te reageren.

 

Terug naar Training

 

 

 

 

 

 

Signaleren en bespreekbaar maken

van Huiselijk Geweld