Training

Inleiding

Mediation of bemiddeling is een proces waarin partijen een tussen hen bestaand geschil onderling wensen op te lossen door gebruik te maken van een onpartijdig en onafhankelijke derde.

Conflicten spelen zich af op twee niveaus: strijdige doelen en wensen (inhoudsniveau) en relationele aspecten (betrekkingsniveau).

Bemiddelen in een situatie waarin de emoties hoog oplopen is niet eenvoudig. Het vraagt van de bemiddelaar dat deze kennis heeft van communicatie en methoden tot bemiddelen, inzicht heeft in de eigen stijl van communiceren en conflicthantering en over vaardigheden beschikt om deze kennis om te zetten in adequaat handelen.

 

Doel

Het doel van de training is:

 

Kennis:

– Basiskennis communicatie

– Methode van bemiddeling

– Herkennen van stijlen van conflicthantering

 

Houding:

– Herkennen van eigen conflicthantering

– Emoties hanteren

– Meerzijdige partijdigheid en onpartijdigheid

– Omgaan met macht

– Zicht krijgen op eigen kwaliteiten en valkuilen

 

Vaardigheden:

– Aanspreken van het probleemoplossend vermogen bij partijen

– Heretiketteren van conflicten naar wensen en belangen

– Regie voeren

– Motivatietechnieken toepassen

 

De integratie van zowel kennis, houding als vaardigheden in de persoon van de deelnemer is het uiteindelijke doel.

 

Programma

Het programma is afwisselend in werkvormen en bestaat uit het eigen maken van de methodiek van bemiddelen en het leren onderscheiden en uitvoeren van de verschillende fasen in dit proces. De eigen praktijk is hierbij uitgangspunt en oefenmateriaal.

 

Doelgroep

De training is geschikt voor leidinggevenden, hulpverleners, buurtwerkers, onderwijzend personeel, huisartsen en andere dienstverleners die te maken hebben met echtscheiding, omgangsregelingen, burenruzies, arbeidsgeschillen enz. Voor iedere doelgroep kan deze training op maat worden aangeboden.

 

Terug naar Training

 

 

 

 

 

Mediation/Bemiddeling