Training

INLEIDING

Eén op de drie huwelijken in Nederland loopt uit op een scheiding. De schatting is dat ongeveer 70.000 kinderen hiermee geconfronteerd worden. Voor de betrokken kinderen is scheiden een ingrijpende gebeurtenis. Alle vanzelfsprekendheden en veiligheden van het gezin, die de basis vormen voor het leven van het kind, vallen weg. Het leven gaat er totaal anders uitzien. De gevolgen hiervan kunnen kinderen meenemen naar hun school en hun klas. Uit onderzoek blijkt dat scheiden nadelige effecten kan hebben op gedrag en leerprestaties op school.

 

Doel

- Het voorkomen van problemen voor kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken en leren

omgaan met de voor hun zo veranderde situatie

– Het vroegtijdig signaleren van problemen

– Ondersteuning in de opvoeding voor ouder en kind ten tijde van scheiding en waar scheiding langer

geleden is

– Kennisoverdracht over de effecten van scheiding op kinderen

 

Past bij de kerndoelen: Leerlingen begeleiding, stagneren cognitieve ontwikkeling, leerproblemen, sociaal emotionele vorming, preventieve hulpverlening, participatiezorg, vroegtijdig signaleren van geweld en overige echtscheidingsproblematiek.

 

Programma

Millaa heeft een trainingsaanbod ontwikkeld waarbij leerkrachten, schoolleiders en interne begeleiders meer vaardigheden ontwikkelen om met deze complexe problematiek om te gaan binnen de school.

Het is een praktische training op de volgende gebieden:

 

• Aandacht voor de ontwikkelingsfasen van een kind en hoe scheiding hier een plaatst in kan krijgen

• Hoe werkt loyaliteit tussen ouders en kinderen in geval van scheiding.

• Hoe bespreek ik de scheiding met het kind.

• Hoe ga ik een gesprek aan in de klas over echtscheiding.

• Hoe bespreek ik het problematische gedrag van een kind met de gescheiden ouders.

• Juridische aspecten betreffende scheiding en stiefgezinnen.

• En eventueel andere toegevoegde onderwerpen welke de school zelf aangeeft.

 

Doelgroep

• Docenten Basis Onderwijs.

• Docenten Voortgezet Onderwijs.

• Docenten Speciaal Onderwijs

• Internbegeleiders , Remedial Teachers en Schoolleiders.

 

Tot slot

Millaa heeft dit programma deels ontwikkeld uit een veel uitgebreider programma van “KIES”. In 2003 hebben Nelly Snels –Dolron en Maaike de Kort, onderzoek gedaan naar de positie en behoeftes van kinderen die een echtscheiding meemaken. Hieruit volgde de oprichting van KIES. Voor mee informatie omtrent dit aanbod verwijzen wij u naar: Klassenwerk

 

Terug naar Training

 

 

Kinderen in Echtscheidingssituaties