Training

INLEIDING

Werknemers van organisaties hebben als gevolg van de globalisering steeds meer verschillende culturele achtergronden. Ook de contacten over de grens nemen steeds meer toe. Goed leren omgaan met cultuurverschillen wordt daarom steeds belangrijker. Het behoeft geen betoog dat de Nederlandse samenleving in toenemende mate multicultureel aan het worden is.

Steeds meer organisaties in Nederland realiseren zich dat het noodzakelijk is om mee te gaan in deze multiculturalisatie.

Deze training leert u hoe u problemen binnen organisaties op het gebied van integratie, interculturalisatie en transculturele communicatie analyseert. U krijgt zicht op verschillende visies op het gebied van intercultureel management. Hierdoor kunt u effectiever communiceren met mensen met een andere etnische- of maatschappelijke achtergrond. Ook maakt u kennis met wet- en regelgeving op het gebied van integratie en arbeidsrecht.

 

DOEL

Doel van de training is:

 

Kennis:

– Het leren (her)kennen van cultuurgerelateerde kenmerken binnen communicatie

– Managen van Culturele diversiteit

– Regels en wetten

– Leren van verschillende theoretische uitgangspunten aangaande Intercultureel Management

 

Houding:

– Leren omgaan met culturele verscheidenheid binnen uw onderneming

– Het hanteerbaar maken van die belemmeringen

 

Vaardigheden:

– Transculturele Gesprekstechnieken

– Het vinden van een antwoord op de uitdaging en problemen waarvoor een multiculturele arbeidsorganisatie zich gesteld weet

 

De integratie van zowel kennis, houding als vaardigheden in de persoon van de deelnemer is het uiteindelijke doel.

 

Programma

Het programma is afwisselend en bestaat uit kennisoverdracht, verschillende werkvormen om tot inzicht en bewustwording te komen en oefeningen in het handelen bij interculturele vraagstukken.

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor managers en personeelsfunctionarissen, in zowel profit als non-profit organisaties. Maar ook beleidsmakers die betrokken zijn bij het minderhedenbeleid, opleidingsfunctionarissen binnen organisaties als: arbeidsbureaus, bedrijfsmaatschappelijk werk, of werkgevers-en werknemersorganisaties.

 

TOT SLOT

Het is mogelijk het programma aan te passen op specifieke wensen uit de groep. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitstapjes naar organisatiebeleid, interetnische pedagogiek of transculturele verpleegkunde.

 

Terug naar Training

 

 

 

 

 

 

 

Intercultureel Management en Interculturalisatie