Training

INLEIDING

Velen raken in deze tijd bevlogen door het ‘contextuele denken’. Het model en de visie spreken mensen aan in hun hart en in het verlangen naar verbinding. Na een periode van individuele bevrijding zijn mensen weer op zoek naar verbondenheid en gemeenschap. Het contextuele gedachtegoed roept onmiddellijk herkenning op. Herkenning in de eigen bestaanswerkelijkheid van de hulpverlener en herkenning in de situaties en problematiek van cliënten. Werkelijk deskundig contextueel werken vraagt echter intensieve en zorgvuldige studie van het begrippenkader en het doorwerken en doorvoelen van wat dit in de eigen context van de hulpverlener betekent, alvorens dit in het leven van de context van de cliënt goed te kunnen taxeren. Om de basishouding van ‘meerzijdige partijdigheid’ in de praktijk waar te kunnen maken en om cliënten te kunnen helpen in hun ‘individualiteit in verbondenheid’ is een langdurige training nodig.

Deze training is een inleiding in het contextuele gedachtegoed en slechts een aanzet tot het verwerven van een contextuele basishouding.

 

DOEL

Doel van de training is:

 

Kennis:

– Heeft kennis van de stromingen binnen de gezinstherapie.

– Heeft kennis van het werken met genogrammen en kan deze toepassen.

– Heeft kennis van de contextuele begrippen en kan deze toepassen.

 

Houding:

– Kan meerzijdig partijdig zijn.

– Kan problematiek bekijken vanuit loyaliteit binnen de context.

 

Vaardigheden:

– Kan verbindende vragen stellen

– Kan gedrag duiden vanuit de Relationele Ethiek van het Contextuele Denken.

 

De integratie van zowel kennis, houding als vaardigheden in de persoon van de deelnemer is het uiteindelijke doel.

 

PROGRAMMA

Het programma is afwisselend en bestaat uit kennisoverdracht, verschillende werkvormen om tot inzicht en bewustwording te komen en oefeningen in het contextueel werken.

 

DOELGROEP

De training is geschikt voor hulpverleners, onderwijzend personeel en mediators.

 

Terug naar Training

 

 

 

 

 

Contextueel werken