Training

Inleiding

Communicatie is de basis van iedere vorm van contact. Het slagen van relaties, samenwerking en samen leven is afhankelijk van goede communicatie. Het gebeurt maar al te vaak dat mensen elkaar niet goed begrijpen en oordelen op grond van eigen interpretaties. Er kan als gevolg hiervan veel misgaan in families, werkrelaties en in contact tussen professionals en hun cliënten.

 

Doel

Het doel van de training is:

 

Kennis:

– Inhouds- en betrekkingsniveau onderscheiden en benoemen

– Waarneming en interpretatie onderscheiden en benoemen

– Theorie over basisvaardigheden van communicatie zoals:

concretiseren, actief luisteren, samenvatten, ik-boodschappen, feedback geven en ontvangen enz.

 

Houding:

– Herkennen van eigen communicatiestijl

– Herkennen eigen waarneming en interpretaties

– Omgaan met macht en onmacht in communicatie

– Transparantie is communicatie

 

Vaardigheden:

– Contact leggen

– Samenwerken

– Communicatieve vaardigheden

– Aanleren en oefenen van basisvaardigheden van communicatie zoals: concretiseren, actief luisteren, samenvatten, ik-boodschappen, feedback geven en ontvangen enz.

 

De integratie van zowel kennis, houding als vaardigheden in de persoon van de deelnemer is het uiteindelijke doel.

 

Programma

Het programma is afwisselend en bestaat uit verschillende werkvormen als bewustwordingsoefeningen, film, rollenspellen en kennisoverdracht.

 

Doelgroep

De training is geschikt voor medewerkers van zowel bedrijven, scholen als hulpverleningsinstellingen en wordt aangeboden op ieder gewenst niveau.

 

Tot slot

Op het gebied van communicatie ben je nooit uitgeleerd. Zelfs voor mensen die van communicatie hun beroep hebben gemaakt kan deze training van belang zijn.

 

Terug naar Training

 

 

 

 

 

Communicatie