Training

INLEIDING

Seksualiteit is een gegeven in ieders leven. En toch blijft het een onderwerp waar men moeilijk over praat. Het lijkt makkelijker iemand vragen te stellen over zijn financiële situatie dan over zijn of haar seksualiteit. Na verschillende seksuele revoluties en emancipatiegolven lijkt geen enkel onderwerp meer taboe. En toch blijkt in de praktijk dat het bespreekbaar maken van seksualiteit en de seksuele ontwikkeling lastig blijft. Problemen op het gebied van communicatie en seksualiteit zijn de twee hoofdoorzaken van relatieproblematiek en echtscheiding. Daarnaast zijn de verwachtingen, normen en waarden rondom seksualiteit in onze huidige samenleving voor jonge mensen zaken waar ze van in verwarring raken en die van invloed zijn op hun welzijn.

 

DOEL

Het doel van de training is:

 

Kennis:

– Verschillen tussen mannen en vrouwen

– Inzicht in de seksuele revoluties in historisch perspectief

– Seksuologische problemen

 

Houding: – Inzicht in eigen seksuele socialisatie

– Inzicht in eigen normen, waarden en grenzen

– Onderzoeken van eigen belemmeringen in bespreken van

seksualiteit – Hanteerbaar maken van eigen belemmeringen

 

Vaardigheden: – Oefenen in bespreken seksualiteit

– Gesprekstechniek

– Kiezen van taal

 

De integratie van zowel kennis, houding als vaardigheden in de persoon van de deelnemer is het uiteindelijke doel.

 

PROGRAMMA

Het programma is afwisselend en bestaat uit verschillende werkvormen als bewustwordingsoefeningen, film, rollenspellen en kennisoverdracht.

 

DOELGROEP

De training is geschikt voor hulpverleners, mediators, onderwijzend personeel, huisartsen en andere dienstverleners. Voor iedere doelgroep kan deze training op maat worden aangeboden.

 

Terug naar Training

 

 

Bespreekbaar maken Seksualiteit