Visie

Leren vindt niet plaats wanneer je iets weet, maar pas wanneer je dit weten kunt toepassen en integreren in denken voelen en handelen.

De ontbrekende schakel zit dus in bewust zijn van wat je doet.

 

Elke deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn of haar ontwikkeling. Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan hier hand in hand.

Wij brengen je kennis bij, stimuleren je, inspireren je, dagen je uit, houden je een spiegel voor, stellen je kritische vragen en laten je het effect van je gedrag en/of werkwijze zien en ervaren.

 

We onderscheiden ons in het maken van de vertaalslag van het thema naar het leerdoel van de individuele deelnemer. En dat is voor iedere deelnemer anders! Wij zijn ervan overtuigd dat iemand pas werkelijk goed functioneert wanneer hij zich bewust is van zijn persoonlijke kracht en deze effectief inzet.

 

Wij zijn bij uitstek in staat om dat proces van zelfonderzoek te versnellen en te verdiepen. Wij lezen de leervraag en scherpen die in de dialoog aan.

Wij hebben daar verstand van en van de manieren om daar concreet aan te werken. Met resultaat en met blijvend effect.

 

Werkwijze

Onze trainingen zijn interactief, met het accent op communicatie

 

De kracht van Millaa is de manier van trainen. De trainers zijn professioneel en onderlegd in de materie van de verschillende thema’s die worden aangeboden. We richten ons zowel op kennis als op houding en vaardigheden.

 

De oefeningen zijn gevarieerd, sluiten nadrukkelijk aan op de eigen werk- of leefsituatie en garanderen een optimaal leerrendement. Een goede transfer van het geleerde naar de praktijk is een belangrijk aandachtspunt. Voor het inslijpen van het geleerde pleiten we voor herhaling en verdieping.

 

De trainer maakt op voorhand met de deelnemers en/of de organisatie

duidelijke afspraken over de verwachtingen en de effecten van het trainingstraject. Op dat moment ontstaat de verantwoordelijkheid,

zowel voor de deelnemers, de organisatie als voor de trainers.

 

We bieden onze trainingen zowel in het bestaande format als op maat aan.

In overleg is hierin veel mogelijk. Het formuleren van de effectiviteit van de training is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Ons gehele trainingsaanbod is geschikt voor zowel scholen, bedrijven als instellingen.

 

Aanbod

Communicatie

Mediation/Bemiddeling

Kinderen van gescheiden ouders

Signaleren en bespreekbaar maken huiselijk geweld

Bespreekbaar maken seksualiteit

Interculturele Communicatie

Interculturalisatie

Contextueel werken

 

Locatie

Millaa kan op elke gewenste locatie een training organiseren.

 

Specifieke prijzen

Op aanvraag.

 

 

 

 

Trainingen