Therapie

Therapie

Heeft u regelmatig ruzie met uw partner?

Voelt u zich vaak ongelukkig?

Maakt u zich zorgen om uw kinderen?

Overweegt u te gaan scheiden?

Wilt u goede ouders blijven tijdens en na de scheiding, maar weet u niet hoe?

Heeft u een conflict met uw baas?

Heeft u problemen binnen uw familie?

Hebben problemen uit het verleden invloed op uw relaties?

 

Millaa kan u helpen!

U kunt zich telefonisch of via mail bij ons aanmelden.

Binnen twee weken volgt dan een eerste gesprek waarin we bespreken wat we voor u kunnen betekenen.

Na deze intake maken we samen een plan van aanpak.

We werken aan doelen en tussentijds bekijken we of we nog op de goede weg zitten.

U kunt alleen, als paar of samen met andere betrokkenen bij ons terecht..

 

Visie

De visie van Millaa op therapie is dat u, uw omgeving en uw probleem er toe doen en dat we te alle tijden de mens en zijn context willen behandelen.

De beweging binnen onze maatschappij, waarin therapie iets is geworden van protocollen en gedragsregels, vinden wij zorgelijk.

Ontwikkelingen als individualisering, vercommercialisering en marktwerking hebben ertoe geleid dat gedragstherapie binnen de zorg, de hulpverlening en therapie zijn ankers diep heeft geslagen. Immers, die vorm van hulpverlening is meetbaar, beïnvloedbaar en te toetsen. Voor probleem X is in protocollen oplossing Y, die een hulpverlener of therapeut uit kan voeren. Daarnaast is in veel instellingen geen sprake meer van een cliënt met zijn of haar probleem, maar van een product dat in de markt gezet wordt. Met andere woorden, de marktwerking heeft ook binnen de hulpverlening zijn uitwerking niet gemist.

Cliënten bij traditionele hulpverleningsinstanties voelen zich veelal een nummer, niet gezien en/of erkend in hun complexe problematiek.

 

Een belangrijke reden voor het opzetten van onze praktijk is dat we niet in deze tendens mee willen gaan.

Wij werken vanuit een professionele betrokkenheid, wat zoveel betekent als korte lijnen, geen wachtlijsten, de tijd voor iemand nemen als dit nodig mocht zijn en uw omgeving betrekken bij uw probleem of hulpvraag