Over Millaa

Visie

De initiatiefnemers van Millaa zijn Asselien van Dijk en Dia Wilbrink. Zij werken samen met een aantal trainers, therapeuten en docenten, die, elk met hun eigen expertise, een aanbod hebben op het gebied van training, coaching en therapie.

 

Millaa is ontstaan als reactie op de bewegingen binnen onze maatschappij.

De marktwerking, de individualisering en vercommercialisering hebben gemaakt dat wij vanuit een ander mensbeeld willen werken. Millaa is ontstaan vanuit bewogenheid en vanuit de opvatting dat het anders kan. Vanuit wat, naar onze mening, werkelijk helpend is: geen nummer zijn, maar er toe doen als mens.

Tijd nemen voor processen waarvan het resultaat misschien iets langer op zich laat wachten of niet binnen de kaders van de gangbare “resultaten” valt.

Hoe Millaa aan haar naam gekomen is kunt u lezen in onze Missie en Visie.

 

Op onze ‘Nieuws’pagina kunt u meer lezen over het Finse Empowermentmodel dat wij hopen te implementeren in de Nederlandse hulpverlening.

 

Millaa Visie

Millaa_Asselien

Millaa_Dia