Over Millaa

Missie-Visie

Visie

Millaa is de naam van een Finse vrouw die, op jonge leeftijd, uit huis is geplaatst. Ze was een beschadigd kind, mishandeld en seksueel misbruikt. Ze heeft mee mogen doen aan het project

“The loveliest girl in the world” van Miina Savolainen, waarbij vrouwen de kans krijgen om op geheel eigen wijze gestalte te geven aan hun meest fundamentele schoonheid, ofwel aan hun heelheid, d.m.v. fotografie.

Millaa werd een prinses op de foto en werd zo de kracht die in haar schuilde. Voor ons is Millaa een bron van inspiratie. Ze laat zien dat er in elk mens moed schuilt om zelf je leven vorm te geven.

Moed om de pijn aan te gaan, maar ook moed om te ontdekken hoe bijzonder uniek je als mens bent.

En moed om tijd en aandacht voor jezelf te vragen in relatie met je omgeving.

 

Millaa is moed, durf, authenticiteit, zelfreflectie, inzet en verantwoordelijkheid.

De boom van Millaa staat voor het leven, bescherming, groei en bloei, stevigheid, transparantie en licht.

 

Daar waar misschien je wortels enige beschadiging hebben opgelopen, toch de verantwoordelijkheid op je nemen iets moois te maken van je leven.

 

Zo is Millaa Training, Coaching en Therapie aan haar naam en haar boom gekomen.

 

Missie

Het belangrijkste uitgangspunt bij Training, Coaching en Therapie is bewustzijn creëren.

Natuurlijk wordt bewustzijn binnen deze drie velden op een andere manier aangesproken.

Aandacht voor de context is daarbinnen van groot belang. Of je nu een kind van gescheiden ouders bent en door ons gecoacht wordt of je bent een manager die met een persoonlijke opleidingsvraag zit voor een aantal werknemers, steeds weer zal bewustzijn in de context het uitgangspunt zijn.

Voor bewustzijn is lef en moed nodig. Open durven staan voor zelfreflectie, met zowel hoofd als hart. Beide zijn even belangrijk. Open durven staan voor leren en snappen dat jouw waarheid subjectief is en dat de ander de werkelijkheid anders ziet. Open durven staan voor actieve interactie en feedback, in welk traject dan ook.

Maar ook kennis kan leiden tot meer begrip en daardoor tot meer bewustzijn.

Binnen onze trainingen heeft kennis, naast vaardigheden en bewustwording een belangrijke plaats.

 

Werkwijze.

We sluiten aan bij wat er is. De mens in zijn context staat centraal.

Kijken vanuit verschillende standpunten naar het vraagstuk. Of het nu een echtpaar is dat in therapie komt of een trainingsaanvraag op het gebied van bijv. “omgaan met agressie”, altijd is de context van waaruit de hulp of trainingsvraag wordt gesteld het uitgangspunt.

Kijken naar wat wijsheid is, waarbij nauw contact wordt gehouden met de opdrachtgever, de medewerkers of de cliënten. Belangrijk is het om te kijken naar hoe mensen er zelf in zitten, hoe ze aan het vraagstuk vastzitten of hoe zij zich er toe verhouden.

Tussentijdse afstemming vinden wij van belang, naast het feit dat wij ons eigen bewustzijn als trainer, coach en therapeut ook willen blijven evalueren en aanscherpen

 

Millaa_Asselien

Millaa_Dia