Over Millaa

Wat zegt Asselien over zichzelf

Wat zegt Asselien over zichzelf

Ik begon mijn werk in de hulpverlening in 1994

bij de Fiom, instelling voor seksespecifieke hulpverlening op het gebied van ouderschap, zwangerschap, huiselijk/seksueel geweld en adoptie. Ik werkte als maatschappelijk werker, preventiewerker en trainer.

In de tien jaar dat ik daar werkte werd ik moeder van mijn twee kinderen.

 

Ik heb me bijgeschoold in al deze vakgebieden. Een mooie baan, omdat ik me op verschillende niveaus kon bezighouden met zowel de ontwikkeling en uitvoering van hulpverlening als de overdracht ervan.

Mijn geloof in het aanspreken en het bewust worden van de kracht in mensen heeft zich in de loop van de jaren alleen maar versterkt. Ook mijn geloof in het altijd oog hebben voor de context waarin mensen leven.

 

In 2003 begon ik mijn werk als docent op de Hogeschool Windesheim aan de opleiding voor Maatschappelijk Werk. Naast een heleboel andere taken geef ik voornamelijk seksespecifieke hulpverlening, de systeemgerichte en contextuele benadering, groepswerk, supervisie en begeleidingskunde. Ook in dit werk is het op gang brengen en verdiepen van bewustwordingsprocessen de rode draad. En dat is wat ik met ontzettend veel plezier doe.

 

Ik ben erg blij met de samenwerking met Dia Wilbrink.

Zij is een vrouw met vele kwaliteiten. Zij verstaat de kunst om vanuit hoofd èn hart te werken en te leven. We voeden en inspireren elkaar.

 

Millaa Visie

Millaa_Dia