Visie

Belangrijke vraag in een coachingstraject is: “Wie ben je?” in plaats van “Wie wil of moet je zijn?”. In het leven is er regelmatig sprake van een spanningsveld tussen wie je bent en wat je omgeving van je vraagt. Soms is dit niet meer met elkaar in balans en kost je werk, je huwelijk, je studie of je familie je veel energie. Je bent het overzicht kwijt in: wat wil ik, wie ben ik en hoe kan ik deze complexe aspecten van het leven in balans brengen.Wij helpen je daarbij.

Voor ons is het belangrijk dat je op zoek gaat naar een realistisch zelfbeeld en je aansluit bij waar je kracht zit. Daarbij zijn zelfinzicht, bewustzijn en verantwoordelijkheid nemen voor dit proces belangrijke factoren.

 

Werkwijze

Natuurlijk is een tastbaar probleem de aanleiding om een coachings-traject in te gaan. Probleemdefiniëring met daaraan gekoppeld een doel is dan ook ons uitgangspunt bij het coachingstraject.

Daarna kan een stappenplan worden uitgezet, maar dat is niet noodzakelijk.

Het coachingstraject kan zich bewegen, afhankelijk van de persoon die het aangaat, tussen Zingeving en Resultaat. Het geheel is afhankelijk van de vraag van degene die gecoacht wil worden.

De context waarbinnen de vraag zich afspeelt blijft een belangrijk gegeven.

Na twee gesprekken vindt er een ‘klikmoment’ plaats, waarbij de coach en de gecoachte naar elkaar uitspreken of ze met elkaar verder willen of niet.

 

Kindercoach/ Scheidingscoach

Sinds 2007 is er een wet die bepaalt dat ouders die gaan scheiden samen een ouderschapsplan moeten maken. Hierin staat, naast een omgangsregeling, ook duidelijk omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is en waarvoor beide ouders samen nog verantwoordelijk zijn. Het is pittig dit samen te moeten doen in een nogal moeilijke periode van scheiden. Wij helpen u daarbij.

 

Als u in de gaten heeft dat uw kinderen veel moeite hebben met de verwerking van de scheiding of dat zij klem komen te zitten in loyaliteit tussen vader en moeder, dan kunnen wij uw kinderen helpen.

 

Tijdens uw scheiding, of in de periode erna, biedt de kindercoach uw kinderen een veilige plek om hun verhaal kwijt te kunnen en hun emoties te tonen. Kinderen zijn loyaal naar hun ouders, waardoor zij niet altijd alles aan deze ouders zullen/kunnen vertellen. Bij een kindercoach speelt deze loyaliteitsproblematiek niet en zullen zij zich makkelijker uiten.

 

Afhankelijk van de leeftijd, is het belangrijk dat kinderen zicht krijgen hun eigen emoties en gevoelens en waar de verantwoordelijkheid van hun ouders ligt.

Dit is een gevoelig proces, waarbij professioneel handelen een voorwaarde is.

 

Supervisie

Supervisie is een didactische methode, gericht op het verwerven van (meer) persoonlijke bekwaamheid voor de uitoefening van een beroep. Supervisie is inhoudelijk gericht op de samenhang in denken, voelen en handelen met betrekking tot waarden en normen binnen het beroep dat u uitoefent.

In een 1-op-1 situatie brengt de ervaren supervisor u tot nieuwe inzichten, krijgt u oog voor uw blinde vlekken en leert u uw interventietechnieken aan te scherpen. Bij supervisie gaat het om de volgende fasen: Concretiseren, Problematiseren, Generaliseren, Overdenken, Ontwikkelen en Evalueren. Supervisie wordt gegeven in sessies van 1 á 1,5 uur. Tevens is het mogelijk u voor een groepssupervisie in te schrijven.

 

 

 

 

Coaching